Este manager al Asociației Ținutul Zimbrului. De-a lungul anilor s-a implicat în nenumărate proiecte, în acțiuni de voluntariat. O caracterizează spiritul de echipă și capacitatea bună de adaptare la medii multiculturale, dobândită în cadrul experienţelor în străinătate, unde a participat în calitate de responsabil a diverse proiecte. Este spirit organizatoric, cu experienţă în organizarea şi managementul proiectelor şi al echipelor.