2.035 voturi

Monica Sofron, liderul Asociației Umanitare ”Codrin – ocrotiți copiii ce vor rămâne copii”, s-a implicat activ în derularea a numeroase proiecte dedicate comunității nemțene, având ca obiective recuperarea copiilor cu diferite afecțiuni prin intermediul kinetoterapiei, masajului, precum și îmbunătățirea calității vieții acestora. S-a implicat în îngrijirea copiilor prin consultații de medicină generală la cabinet sau la domiciliu, a oferit ajutor persoanelor vârstnice, a organizat numeroase campanii de colectare de bunuri, a organizat spectacole umanitare, a derulat activități educative, tabere, excursii, ș.a.

De asemenea, a derulat activități de asistență socială la domiciliu, mai ales în comune, cu scopul de a identifica persoanele care au nevoie de sprijin, urmărind și informarea acestora cu privire la drepturile și prestațiile sociale, materiale și financiare care li se cuvin, oferindu-le ajutorul în vederea obținerii încadrării în grad de handicap, a dispozitivelor medicale, facilitarea accesului la serviciile medicale, precum si alte aspecte ce țin de bunăstarea persoanelor cu nevoi speciale.

 În perioada de referință:

 Președinta și voluntarii Asociației Umanitare ”Codrin-ocrotiți copiii ce vor rămâne copii”, au organizat și realizat prin intermediul acestui ONG acțiuni sociale ai căror beneficiari au fost copii cu dizabilități, bătrâni, elevi și persoane cu afecțiuni medicale. Au reușit să crească fondurile acestei organizație de la 10.700 ron în 2010, la 600.000 ron în 2016.

În anul 2016 s-au numărat peste 2.500 de beneficiari ai acestei asociații umanitare.

Activitatea doamnei Monica Sofron este vastă, complex și ramificată, având în vedere faptul că se adresează mai multor categorii sociale, respective copii cu dizabilități, bătrâni, elevi și bolnavi, fiind numită și ”mămica tuturor copiilor ocrotiți de Asociația Umanitară Codrin”.