Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, director tehnic – comercial al SC RIFIL SA.
Societatea pe care o reprezintă a apărut pe harta municipiului Piatra Neamț încă din 1973, sub denumirea Societatea Mixtă româno – italiană RIFIL S.R.L., fiind prima societate de producție cu capital străin, înființată în România după 1945 și prima din blocul țărilor din pactul de la Varsovia.
Obiectul iniţial de activitate, consemnat în decret, era producerea şi comercializarea firelor acrilice vopsite şi nevopsite. Este o companie producătoare de fire tip lână și tip bumbac, acrilice și în amestec, recunoscută în țară și peste hotare prin contractele pe care le are cu diverși parteneri.