368 voturi

Ionel Ceobanu este profesor de Teorie-solfegiu-dicteu și Armonie la  Liceul de Arte „Victor Brauner“ Piatra Neamț. În anul școlar trecut, la Olimpiada de Interpretare instrumentală, vocală și Studii teoretice, etapa națională, datorită muncii de coordonator pe care a efectuat-o,  două eleve au obținut premiu I, două premiul II și una un premiu III, iar la concursuri de profil, elevii săi au primit alte 15 premii și mențiuni. Pe lângă activitatea didactică la clasă, la disciplina pe care o predă, a încercat și a reușit să atragă elevi pentru alte activități muzicale complementare cum ar fi compoziția, cu rezultate deosebite la Concursul de Compoziție.

În activitatea didactică desfășurată timp de 27 ani la Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț, a participat la 11 ediții ale Olimpiadei de Interpretare instrumentală, vocală și Studii teoretice – etapa națională, unde a obținut cu elevii îndrumați un număr de 14 premii, mențiuni și premii speciale.

Profesorul Ionel Ceobanu are o activitate publicistică permanentă, începând cu prefațarea culegerii de Solfegii și dictee elaborată de Theodor Macarie și cu realizarea unui îndrumător metodic pentru practica pedagogică. În anul școlar 2016-2017 a coordonat culegerea de solfegii, teste de teoria muzicii și dictee, din cadrul celor 10 ediții ale Concursului Național de teoria muzicii „Constantin Constantinescu”. În paralel, a elaborat pentru uz intern și 800 de dictee utile inițierii și formării muzicale.