1.628 voturi

Profesoara Daniela Neamţu, director al Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț, a încurajat creativitatea elevilor într-o lume interdisciplinară şi digitalizată.

A susţinut, în primul semestru al anului şcolar 2016-2017, împreună cu un profesor de fizică, o lecţie de curriculum integrat la clasa a IX-a în cadrul cercului profesorilor de ştiinţe sociale din judeţul Neamţ, al cărui coordonator este. Acest început a dus la elaborarea unui opţional pe trei arii curriculare – om şi societate, ştiinţe şi tehnologii, la clasa a V-a, de către trei profesori.

Spiritul antreprenorial al directorului Daniela Neamţu s-a manifestat prin promovarea unor concursuri regionale, naţionale şi internaţionale iniţiate de CNI. Prin valoarea acestora, ca şi prin numărul mare de participanţi din întreaga ţară şi din ţări europene, s-a promovat educaţia de performanţă din judeţul Neamţ. CNI are în derulare două proiecte Erasmus+ de parteneriat strategic. A coordonat echipele care au elaborat 2 proiecte Erasmus, primind aprobare pentru unul dintre acestea – ResponsivE+( 2017-2018). Prin leadershipul educaţional practicat în comunitatea mondială Microsoft a profesorilor inovativi, Colegiul Naţional de Informatică şi-a reconfirmat statutul de Microsoft Showcase School.

A urmărit promovarea proiectelor şcolii prin participarea la un curs de utilizare metode nonformale în cadrul proiectului Erasmus+ Innovation de techniques didactiques pour une education humaniste moderne, Spania, aprilie 2017 şi a unui curs formare de leadership inovativ  Launching Innovation in Schools, curs on-line oferit de MIT, USA. Aplicaţiile prezentate au făcut trimitere directă la cele mai relevante proiecte ale Colegiului Naţional de Informatică Piatra-Neamţ.

În calitate de director al colegiului a organizat, împreună cu echipa şcolii şi partenerii educaţionali, în Piatra-Neamţ, două conferinţe științifice internaţionale – Memorialul Vasile Ţifui (martie 2017) şi Creative Path of learning (iunie 2017).