Este profesor de istorie și geografie în școlile Grințieș și Ceahlău. E pasionat de fotografie și film geografic, fiind autor al mai multor scurt-metraje și albume fotografice dedicate județului Neamț. A organizat tabere ranger-junior din 2006 până în prezent, în ariile protejate nemțene, și a redactat şi editat cărţi, reviste etc. Și-a desfășurat și activitatea de redactor sau corespondent, publicând articole în paginile unor ziare şi reviste în ţară şi în străinătate.
A fost membru în echipă sau director de proiecte în cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi Integrare Regională al Universităţii din Bucureşti – proiecte de cercetare ştiinţifică cu C.N.C.S.I.S. sau cu terţi.
Numele său apare, în calitate de autor, pe 36 de volume dedicate județului Neamț.