Activ publicist și eseist nemțean, Dan Iacob numără printre autorii săi de inimă pe filosoful Constantin Noica asupra căruia stăruie în mai multe lucrări până la nivel de exegeză.

Totodată, este un bun cunoscător al teologiei și misticii ortodoxe așa cum se întrevede din seria de lucrări publicate și din luările de poziție publică din toată curricula sa.