Absolventă a Facultății de Filosofie din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” – Iași, începe activitatea didactică sub bune auspicii și determinare. Activitatea sa educativă nu se încheie la absolvire ci se dezvoltă multilateral până în prezent. Este preocupată permanent de calitatea actului de formare a elevilor dar și a profesorului în egală măsură, pedagogia însăși fiind domeniul său de predilecție în care activează ca mentor.

În prezent este Director al Colegiului Național ”Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț.